ประตููบานสวิง ประตููบานสวิง
คุณภาพมีประกันและบำรุงรักษาง่าย
การทำงานของมอเตอร์ออกแบบเพื่อใช้งานต่อเนื่อง
สามารถปลดล็อคแบบแมนนวลเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน
น้ำหนักเบา
ระบบเสถียร
ปลดล็อกด้วยมือง่ายๆ
คุณภาพผ่านการทดสอบมาตรฐาน
รองรับอุปกรณ์เสริม
ติดตั้งง่าย
TERRIER
TERRIER 150
รับน้ำหนักสูงสุด250ก.ก.และยาวถึง2.50ม.ต่อข้าง
TERRIER 200
รับน้ำหนักสูงสุด250ก.ก.และยาวถึง2.50ม.ต่อข้าง
TERRIER 200 TERRIER 200
TERRIER
คุณสมบัติ
แนะนำใช้กับประตูไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อข้าง
-เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้านพักอาศัย.ทั่วไป
-มีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้ง: มอเตอร์ไม่ต้องแบ่งแยกซ้ายขวา

การปลดล็อคง่าย
-สามารถปลดล็อคด้วยไขควง6เหลี่ยมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การควบคุมอัจฉริยะด้วยระบบ CB
-เปิดและปิดประตูจากระยะไกลด้วย Chow! แอป
-การตั้งโปรแกรมมอเตอร์ผ่าน Chow! แอป
-รักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณดียิ่งขึ้นด้วย ChowCAM และ ChowBELL
ข้อกำหนด
 
TERRIER 150
TERRIER 200
รองรับประตูความยาวสูงสุด
2M
2.5M
รองรับประตูน้ำหนักสูงสุด
200Kg
250Kg
ประเภทเกียร์
เฟืองตัวหนอน
เฟืองตัวหนอน
กำลังไฟ
110-240VAC (50-60Hz)
110-240VAC (50-60Hz)
แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์
24VDC
24VDC
แรงขับสูงสุด
2000N
2500N
ขนาดตู้ (มม.)
674*98*170
799*98*170
การปลดล็อค
ไขควง6เหลี่ยม
ไขควง6เหลี่ยม
MASTIFF
MASTIFF 300
รับน้ำหนักสูงสุด300ก.ก.และยาวถึง3ม.ต่อข้าง
MASTIFF 400
รับน้ำหนักสูงสุด350ก.ก.และยาวถึง3.50ม.ต่อข้าง
MASTIFF 400L
รับน้ำหนักสูงสุด450ก.ก.และยาวถึง4.50ม.ต่อข้าง
TERRIER 200 TERRIER 200
MASTIFF
MASTIFF 300/400/400L
คุณสมบัติ
แนะนำใช้กับประตูไม่เกิน 300-450 กิโลกรัมต่อข้าง
-การทำงานของมอเตอร์ออกแบบเพื่อใช้งานต่อเนื่อง
-Mastiff มีหลายรุ่นให้เลือกเพื่อใช้กับน้ำหนักประตูที่ต่างกัน 300/450/450ก.ก. ต่อข้าง

การปลดล็อค
-ปลดล็อคด้วยมืออยู่ด้านบนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
-ใช้กุญแจเฉพาะปลดล็อกปลอดภัยกว่า

การควบคุมอัจฉริยะด้วยระบบ CB
-เปิดและปิดประตูจากระยะไกลด้วย Chow! แอป
-การตั้งโปรแกรมมอเตอร์ผ่าน Chow! แอป
-รักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณดียิ่งขึ้นด้วย ChowCAM และ ChowBELL
ข้อกำหนด
 
MASTIFF 300
MASTIFF 400
MASTIFF 400L
รองรับประตูความยาวสูงสุด
3M
3.5M
4.5M
รองรับประตูน้ำหนักสูงสุด
300Kg
350Kg
450Kg
ประเภทเกียร์
เฟืองตัวหนอน
เฟืองตัวหนอน
เฟืองตัวหนอน
กำลังไฟ
110-240VAC (50-60Hz)
110-240VAC (50-60Hz)
110-240VAC (50-60Hz)
แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์
24VDC
24VDC
24VDC
แรงขับสูงสุด
3000N
3500N
4500N
ขนาดตู้ (มม.)
844*115*106
837*123*124
1027*123*124
การปลดล็อค
กุญแจ
กุญแจ
กุญแจ
MASTIFF LS
MASTIFF 300LS
รับน้ำหนักสูงสุด300ก.ก.และยาวถึง3ม.ต่อข้าง
MASTIFF 400LS
รับน้ำหนักสูงสุด350ก.ก.และยาวถึง3.50ม.ต่อข้าง
MASTIFF 400LLS
รับน้ำหนักสูงสุด450ก.ก.และยาวถึง4.50ม.ต่อข้าง
TERRIER 200 TERRIER 200
MASTIFF LS
MASTIFF 300LS/400LS/400LLS
คุณสมบัติ
ง่ายและเร็ว
-การปรับลิมิตสวิจช์ได้ง่ายๆ แค่เปิดฝาบนของมอเตอร์ก็ได้เลย

แนะนำใช้กับประตูไม่เกิน 300-450 กิโลกรัมต่อข้าง
-การทำงานของมอเตอร์ออกแบบเพื่อใช้งานต่อเนื่อง
-Mastiff มีหลายรุ่นให้เลือกเพื่อใช้กับน้ำหนักประตูที่ต่างกัน 300/450/450ก.ก. ต่อข้าง
-ปลดล็อคด้วยมืออยู่ด้านบนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

การควบคุมอัจฉริยะด้วยระบบ CB
-เปิดและปิดประตูจากระยะไกลด้วย Chow! แอป
-การตั้งโปรแกรมมอเตอร์ผ่าน Chow! แอป
-รักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณดียิ่งขึ้นด้วย ChowCAM และ ChowBELL
ข้อกำหนด
 
MASTIFF 300LS
MASTIFF 400LS
MASTIFF 400LLS
รองรับประตูความยาวสูงสุด
3M
3.5M
4.5M
รองรับประตูน้ำหนักสูงสุด
300Kg
350Kg
450Kg
ประเภทเกียร์
เฟืองตัวหนอน
เฟืองตัวหนอน
เฟืองตัวหนอน
กำลังไฟ
110-240VAC (50-60Hz)
110-240VAC (50-60Hz)
110-240VAC (50-60Hz)
แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์
24VDC
24VDC
24VDC
แรงขับสูงสุด
3000N
4000N
4500N
ขนาดตู้ (มม.)
844*115*106
935*172*325
1041*172*325
การปลดล็อค
กุญแจ
กุญแจ
กุญแจ
PAPILLON
PAPILLON 250
รับน้ำหนักสูงสุด250ก.ก.และยาวถึง2.50ม.ต่อข้าง
TERRIER 200 TERRIER 200
PAPILLON
PAPILLON 250
คุณสมบัติ
ง่ายและเร็ว
-เหมาะสำหรับการติดตั้งประตูขนาดเล็กโดยเฉพาะมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง

ประเภทมอเตอร์เปลี่ยนแปลงได้
-ลูกค้าสามารถเลือกใช้ฮอลล์เซ็นเซอร์ ลิมิตสวิตช์ หรือตัวกั้นตามความต้องการ
-มีอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและแขนปั๊มด้วยโลหะเหล็ก

การควบคุมอัจฉริยะในตัว
-เปิดและปิดประตูจากระยะไกลด้วย Chow! แอป
-การตั้งโปรแกรมมอเตอร์ผ่าน Chow! แอป
-รักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณดียิ่งขึ้นด้วย ChowCAM และ ChowBELL
ข้อกำหนด
 
PAPILLON 250
รองรับประตูความยาวสูงสุด
2.5M
รองรับประตูน้ำหนักสูงสุด
250Kg
ประเภทเกียร์
เฟืองตัวหนอน
กำลังไฟ
110-240VAC (50-60Hz)
แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์
24VDC
แรงขับสูงสุด
2500N
ขนาดตู้ (มม.)
256*187*267
การปลดล็อค
กุญแจ