สินค้าออกแบบทันสมัย
และการใช้งานอย่างชาญฉลาด
เพื่อเข้าสู่ชีวิตที่ดียี่งขึ้น
Swing Gate
Automation
Swing Gate
Sliding Gate
Automation
Sliding Gate
Garage Door
Automation
Garage Door
Smart Solution
Chow!
Smart Solution
บ้านอัจฉริยะด้วยวัตกรรมออกแบบ
และอุปกรณ์อัจฉริยะตรวจสอบความปลอดภัย
ของครอบครัวของคุณตลอดเวลา
ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
และชาญฉลาดขึ้นแม้ไม่อยู่บ้านก็อุ่นใจได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตั้งเร็วและง่าย
ใช้เงินอย่างฉลาด
ออกแบบทันสมัย
Click! Connect! Chow!
เปิดปิดประตูอย่างง่ายดายและสง่างาม
ยังสามารถรู้ถึงสถานะของประตูตลอดเวลา
Click! Connect! Chow!
แบ่งปันสิทธิใช้งานบนมือถือง่ายๆ
และสามารถตั้งช่วงเวลาได้อีก
Click! Connect! Chow!
รับการแจ้งเตือนประตูถูกใช้งานทุกที่ทุกเวลา
ติดต่อเลย
เรายินดีช่วยคุณให้ชีวิตสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น